ข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

 

ที่ตั้ง

 

- ทิศเหนือติดเขตตำบลสระสี่มุม

 

- ทิศใต้ติดเขตตำบลรางพิกุล ตำบลทุ่งกระพังโหม เทศบาลตำบล กำแพงแสน

 

- ทิศตะวันออกติดเขตตำบลดอนข่อย

 

- ทิศตำวันตกติดเขตตำบลทุ่งบัว

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน   ตั้งอยู่เลขที่60 หมู่ 9บ้านวันครู   ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดถนนสายมาลัยแมน ห่างจากอำเภอกำแพงแสน 4 กิโลเมตร

   
 

เนื้อที่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน มีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 6,612.5 ไร่ เนื้อที่ 10.58 ตารางกิโลเมตร

   
 

ภูมิประเทศ

 

เป็นตำบลหนึ่งอยู่ภายในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขัง มีลำคลองจำนวนมาก

   
 

จำนวนหมู่บ้าน

 

มี 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนทั้งหมดได้แก่

 

1. หมู่ที่ 2 บ้านรางไม้ตาย

 

2. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งอีเทศ

 

3. หมู่ที่ 5 บ้านวังไม้แดง

 

4. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ

 

5. หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งขี้อ้าย

 

6. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม

 

7. หมู่ที่ 9 บ้านวันครู

 

8. หมู่ที่ 10 บ้านหลังโรงน้ำแข็ง

 

9. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญทอง

 

10.หมู่ที่ 12 บ้านหน้าเกษตร

   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th