รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ12เดือน

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ12เดือน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th