คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

 

 

 

 

 

 
นายธงชัย โชคดำรงสุข
   

 

 
นายก อบต.กำแพงแสน
   

 

 

 

   

 

 

 

นายจักรพงษ์ ประพันธ์วิทยา
 

 
นางสมใจ สระป้อมแก้ว
รองนายก อบต.กำแพงแสน

รองนายก อบต.กำแพงแสน

   
   
   
นางสุดใจ อึ้งเจริญ
   

 
เลขานายก อบต.กำแพงแสน
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th