ติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

 

เลขที่ 60 หมู่ 9 บ้านวันครู อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140

  โทรศัพท์ : 0-3435-3051  มือถือ: 081-7055181  Fax  0-3435-2072
 

www.kamphaengsaen.go.th - www.facebook.com/อบต.กำแพงแสน

 

E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th

  แจ้งเหตุไฟไหม้ กด 1
  กองช่าง กด 2
  กองปะปา กด 3
  กองคลัง กด 4
  งานพัสดุ กด 5
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กด 6
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กด 7
  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน กด 8
  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน กด 9
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
     
     
     
     
     
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th